Dochodzenie odszkodowania za wypadek w UK

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które doznały szkód na skutek wypadków w Anglii i Walii (wypadków przy pracy, wypadków drogowych, samochodowych, motocyklowych, potrąceń pieszych i rowerzystów).

Co zyskujesz dzięki pomocy specjalistów Biura Campter?

  • pomoc angielskiej kancelarii adwokackiej wyspecjalizowanej w dochodzeniu odszkodowań,
  • brak kosztów - 100% odszkodowania, bez potrąceń prowizji i wynagrodzenia adwokata,
  • profesjonalną polskojęzyczną obsługę,
  • sprawiedliwe odszkodowanie w pełni pokrywające szkodę.

Wypadek przy pracy w UK

Wypadki przy pracy w Anglii zdarzają się równie często jak wypadki komunikacyjne. Niektóre z nich rzutują poważnie na życiu poszkodowanych, prowadzą do inwalidztwa lub choroby zawodowej (np. azbestoza lub pylica). Na obrażenia w czasie pracy narażeni są przede wszystkim pracownicy przemysłowi (hal produkcyjnych, przemysłu ciężkiego). Niejednokrotnie pracują oni w bardzo ciężkich warunkach przy użyciu skomplikowanej aparatury i narzędzi, których wadliwe działanie może doprowadzić do ciężkich urazów. O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które doznały urazów na skutek zaniedbań pracodawcy w zakresie przestrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypadek drogowy, samochodowy w UK

W wypadkach komunikacyjnych w UK (Anglii, Szkocji) giną lub doznają dotkliwych obrażeń kierowcy pojazdów, pasażerowie, piesi, cykliści i motocykliści. Doznając obrażeń fizycznych poszkodowani zmuszeni są często do przerwania pracy, podjęcia długotrwałego leczenia oraz zakupu lekarstw i środków opatrunkowych. Wszystko to powoduje, iż doznają szeregu strat, które z pewnością nie miałyby miejsca gdyby nie doszło do wypadku. Z naszą pomocą poszkodowani mogą liczyć na pełen zwrot poniesionych kosztów oraz 100% odszkodowania.