Odszkodowanie za wypadek w Holandii

Poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi drogowemu lub wypadkowi przy pracy w Holandii, mogą wystąpić o odszkodowanie do sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Zasadność roszczeń uzależniona jest od przebiegu wypadku i winy poszkodowanego w zaistniałym zdarzeniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie, skontaktuj się z nami i skonsultuj swoją sprawę.

Wypadki przy pracy i wypadki drogowe w Holandii

Poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub wypadkowi drogowemu w Holandii mogą liczyć na naszą pomoc przy konsultacji sprawy i precyzowaniu roszczeń. W przypadku zasadności roszczeń zapewniamy poszkodowanemu pomoc profesjonalnej holenderskiej kancelarii adwokackiej. Nasi adwokaci w imieniu Klienta wystąpią o wszelkie należne odszkodowania.

Kiedy możesz liczyć na odszkodowanie?

O odszkodowanie za wypadek w Holandii mogą starać się osoby, które doznały szkody nie z własnej winy. Prawo do odszkodowania dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego z winy innego uczestnika ruchu, jak również, gdy Twój pracodawca (lub współpracownik) dopuszcza się zaniedbań, co jest powodem wypadku (nie uzyskałeś przeszkolenia, brak jest odzieży, butów, rękawic ochronnych przed wykonywaną pracą, sprzęt na który, pracujesz jest niesprawny).

O jakie roszczenia możesz się ubiegać?

Podobnie jak w innych krajach, tak i w Holandii poszkodowany może otrzymać całkowity zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie za doznane szkody psychiczne i fizyczne, renty, zwrot utraconych dochodów. Wysokość wysuwanych roszczeń zależy od sprawy i doznanych szkód.