Odszkodowanie za wypadek

Jeżeli uległeś wypadkowi w kraju, zgłoś się do nas i skonsultuj swój problem. Uzyskasz informacje, które pozwolą Ci podjąć decyzję odnośnie dochodzenia odszkodowania.

Prawo do odszkodowania przysługuje:

 • uczestnikom wypadków komunikacyjnych,
 • potrąconym pieszym i rowerzystom,
 • pasażerom komunikacji zbiorowej,
 • ofiarom poślizgnięć lub potknięć w miejscach publicznych,
 • ofiarom błędów i zaniedbań lekarskich,
 • osobom bliskim poszkodowanego (w przypadku śmierci poszkodowanego),
 • osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych przez nieznanych sprawców.

Co zyskujesz dzięki zleceniu nam sprawy o odszkodowanie?

 • kompleksową wycenę szkód doznanych w wypadku (uszkodzeń pojazdu, strat materialnych, szkód psychicznych oraz obrażeń fizycznych),
 • sprecyzowanie roszczeń powypadkowych,
 • pomoc w zebraniu dokumentacji niezbędnej do dochodzenia roszczenia,
 • profesjonalną ocenę wysokości odszkodowania zaproponowanego przez ubezpieczyciela,
 • monitoring procesu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela,
 • podjęcie sprawy na etapie sądowym w przypadku zasadności złożonych roszczeń,
 • gwarancję, iż nie pobierzemy wynagrodzenia w przypadku przegrania sprawy.

Szkody majątkowe

Jeżeli na skutek wypadku uszodzeniu uległ Twój samochód (prywatny lub służbowy), możesz liczyć na naszą pomoc w sprecyzowaniu roszczenia. Podejmujemy się m.in. spraw dotyczących odmów wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC i OC, oceny zasadności szkody całkowitej, urealnienia kosztów naprawy pojazdu, uzyskania zwrotu podatku VAT za wykonaną naprawę, uzyskania kosztów remontu pojazdu po zderzeniu z dziką zwierzyną czy kradzieży pojazdu.

Szkody osobowe

Osoby, które doznały szkody na skutek wypadku komunikacyjnego lub innego wypadku (np. poślizgnięcia) mogę liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia i utraconych dochodów. Poszkodowani mogą liczyć na zwrot kosztów poniesionych na dojazd do lekarzy i specjalistów oraz zwrot za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste. Dla osób bliskich i pozostających na utrzymaniu zmarłego w wypadku uzyskujemy renty i stosowne odszkodowania (z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i finansowej) oraz zadośćuczynienia.

Poszkodowani na skutek błędów medycznych

Osoby poszkodowane na skutek błędów medycznych mogą liczyć na naszą pomoc w ocenie zasadności roszczeń w stosunku do NZOZ lub lekarzy prowadzących leczenie. W przypadku zasadności roszczeń jesteśmy w stanie zapewnić poszkodowanemu zastępstwo procesowe na etapie sądowym. Podejmujemy się spraw związanych z zakażeniami szpitalnymi (np. zakażenie gronkowcem, żółtaczką), zaniedbań lekarskich, śmierci na skutek błędu lekarkskiego.