Odszkodowanie po wypadku w Norwegii

Wywalczyliśmy ponad

750 tys. NOK

odszkodowania dla naszego Klienta!  Jakie sprawy wypadków w Norwegii prowadzimy?

  Polacy pracujący w Norwegii ulegają różnym wypadkom, doznając szkód osobowych i finansowych. Zobacz jakie typy spraw prowadzimy i zgłoś się po bezpłatną konsultację.

  Wypadki przy pracy

  Wypadki drogowe

  Obserwuj nasze media społecznościowe!

  Dowiesz się więcej jak dochodzić odszkodowania po wypadku w Norwegii z naszych materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

  Dlaczego warto skonsultować swój wypadek?

  Szybka analiza sprawy

  Poznasz swoje możliwości w dochodzeniu roszczeń w Norwegii w trakcie krótkiej rozmowy telefonicznej.

  Obsługa prawna w Norwegii

  Jeżeli zdecydujesz się na naszą pomoc zorganizujemy dla Ciebie norweskiego prawnika na miejscu. Dzięki obsłudze w ramach darmowej pomocy prawnej nie musisz opłacać kosztów prawnika w Norwegii.

  Doświadczenie

  Reprezentujemy poszkodowanych w Norwegii od 15 lat. Wywalczyliśmy maksymalnie 750 000 NOK odszkodowania!

  Polskojęzyczna obsługa

  Zapewniamy obsługę sprawy w języku polskim!

  Jasne zasady obsługi sprawy

  Poszkodowany nie płaci jeżeli nie uzyskamy żadnego odszkodowania. Nie ponosi także kosztów obsługi prawnej.

  Biuro w Polsce i Norwegii

  Niezależnie gdzie przebywasz – możesz skontaktować się z nami w Polsce i w Norwegii

  Nie zwlekaj z założeniem swojej sprawy o odszkodowanie!

  Marta Sordon, doradca Klienta w zakresie wypadków przy pracy i wypadków drogowych w Norwegii. Konsultuje i koordynuje sprawy w Norwegii z ramienia Kancelarii Campter od 2013 r.

  Jeżeli masz pytanie w swojej sprawie umów się na konsultację telefoniczną. W 15 minut dowiesz się jakie masz prawa i szanse na odszkodowanie!

  Jakie odszkodowania w Norwegii wywalczyliśmy?

  Wypadek przy pracy – upadek w pracy

  Klient doznał obrażeń podczas wykonywania pracy, upadając na beton. Po urazie głowy oraz doznanych złamaniach przebywał ponad rok na zwolnieniu lekarskim, co spowodowało utratę części jego dochodów sprzed wypadku. Ze względu na konieczność skorzystania z prywatnych konsultacji lekarskich oraz zabiegów fizjoterapeutycznych poniósł dodatkowe koszty, które Ubezpieczyciel pokrył. Dzięki obsłudze prawnej, z jakiej skorzystał, udało się wynegocjować korzystną ugodę z Ubezpieczycielem w kwocie łacznie 500 000 NOK.

  Uzyskane odszkodowanie:

  Wypadek przy pracy – wypadek samochodowy w pracy

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w pracy doznał obrażeń wielonarządowych i długotrwale przebywał na zwolnieniu lekarskim po wypadku. Po wypadku stał się osobą całkowicie niezdolną do pracy w przyszłości. Dzięki pomocy i działaniom adwokata Poszkodowany uzyskał zwrot utraconych po wypadku dochodów oraz odszkodowanie za zmniejszoną zdolność do pracy w przyszłości w łącznej kwocie 750 000 NOK.

  Wypadek drogowy – ranny kierowca pojazdu

  Poszkodowany w wyniku zderzenia pojazdów w Norwegii doznał poważnych obrażeń ciała oraz licznych złamań. Przebywał na zwolnieniu lekarskim przez ponad rok od wypadku, w związku z czym utracił sporą część dochodu. Dzięki pracy w godzinach nadliczbowych, dodatkach za pracę w godzinach nocnych oraz premii uzyskiwał przed wypadkiem spore dochody, których został pozbawiony, przebywając na zwolnieniu powypadkowym. Dzięki interwencji adwokata wszelkie utracone dochody oraz korzyści w majątku poszkodowanego zostały zrekompensowane przez Ubezpieczyciela, który dodatkowo pokrył również koszty prywatnego leczenia  fizjoterapeutycznego. Ponadto otrzymał rekompensatę za poniesione i przyszłe koszty leczenia.

  Uzyskane odszkodowanie:

  Jak przebiega procedura dochodzenia odszkodowania w Norwegii?

  Odpowiedzialność cywilna

  Etap początkowy obejmuje liczną korespondencję z pracodawcą/ubezpieczycielem, w której przedstawiamy wszelkie możliwe dowody w sprawie oraz wstępne roszczenia. Doprowadza do uznania odpowiedzialności za wypadek, która jest niezbędna, aby ubezpieczyciel zrealizował wypłatę. W przypadku wypadku przy pracy – odpowiedzialność zostaje uznana, kiedy udowodnimy stratę majątkową u Poszkodowanego związaną z wypadkiem oraz doznany trwały uszczerbek na zdrowiu. W przypadku wypadku drogowego – odpowiedzialność zostaje uznana po stwierdzeniu winy sprawcy. Potwierdza ją raport policyjny lub wyrok w sprawie karnej.

  Zwrot kosztów i zaliczka na odszkodowanie

  Po potwierdzeniu odpowiedzialności możemy wystąpić o wypłatę odszkodowania dla Klienta. Obejmuje ono przede wszystkim wyrównanie straty finansowej, również zwrot kosztów, dlatego też istotne jest zabieranie całości dokumentacji związanej z poniesionymi wydatkami. Wszelkie koszty ponoszone z racji obrażeń powypadkowych, których nie zwróci HELFO, będą odzyskane od strony przeciwnej. Ubezpieczyciel pokryje również przyszłe koszty leczenia, jeśli takie wystąpią.

  Dokumenty medyczne oraz dodatkowe badania

  Gromadzenie dokumentacji jest bardzo ważne, gdyż pozwala szczegółowo określić doznany uszczerbek na zdrowiu. Ważne, aby Poszkodowany zbierał dokumenty, począwszy od dnia zdarzenia, przez cały proces leczenia. Dokumenty są oceniane przez lekarzy specjalistów, aby zweryfikować stopień uszczerbku lub zawnioskować o dalsze badania i niezależne ekspertyzy.

  Zakończenie sprawy odszkodowawczej

  Zakończenie sprawy jest możliwe, gdy leczenie Poszkodowanego zostało zakończone lub sytuacja zdrowotna jest ustabilizowana i nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Następuje wtedy ostateczna ocena doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałej niezdolności do pracy w przyszłości. W przypadku zakończenia sprawy w drodze ugody obejmuje ona nie tylko zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu, ale również odszkodowanie związane ze stratą materialną (utracone dochody, zwrot kosztów lub pokrycie kosztów leczenia na przyszłość).

  Skonsultuj bezpłatnie swój przypadek

  Umów się na bezpłatną 15-minutową konsultację z Doradcą Klienta, Martą Sordon i dowiedz się czy masz prawo do odszkodowania.

  Zapewniamy:   Wykonane przez 4BSystems.pl