Odszkodowanie po wypadku we Francji

Wywalczyliśmy ponad 500 tys. EURO odszkodowania dla naszego Klienta!

Wysokie odszkodowania!

Szybka analiza przez telefon

Jakie sprawy wypadków we Francji prowadzimy?

Jeżeli pracujesz lub mieszkasz we Francji i uległeś/aś wypadkowi, możesz mieć prawo do odszkodowania od pracodawcy lub OC pojazdu sprawcy. Zapoznaj się z typami spraw jakie konsultujemy bezpłatnie!

Wypadki przy pracy

Wypadki drogowe

Obserwuj nasze media społecznościowe!

Dowiesz się więcej jak dochodzić odszkodowania po wypadku we Francji z naszych materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Dlaczego warto skonsultować swój wypadek?

Szybka analiza sprawy

Poznasz swoje możliwości w dochodzeniu roszczeń we Francji w trakcie krótkiej rozmowy telefonicznej.

Obsługa prawna we Francji

Jeżeli zdecydujesz się na naszą pomoc zorganizujemy dla Ciebie polskiego adwokata na miejscu we Francji.

Doświadczenie

Reprezentujemy poszkodowanych we Francji od 15 lat. Wywalczyliśmy maksymalnie 500 000 EURO odszkodowania!

Polskojęzyczna obsługa

Zapewniamy obsługę sprawy w języku polskim! Twój adwokat również mówi po polsku!

Jasne zasady obsługi sprawy

Poszkodowany nie płaci jeżeli nie uzyskamy żadnego odszkodowania. Nie ponosi także kosztów obsługi prawnej.

Biuro w Polsce i Francji

Niezależnie gdzie przebywasz – możesz skontaktować się z nami w Polsce i we Francji

Nie zwlekaj z założeniem swojej sprawy o odszkodowanie!

Marta Sordon, doradca Klienta w zakresie wypadków przy pracy i wypadków drogowych we Francji i w Norwegii. Konsultuje i koordynuje sprawy we Francji z ramienia Kancelarii Campter od 2013 r.

Jeżeli masz pytanie w swojej sprawie umów się na konsultację telefoniczną. W 15 minut dowiesz się jakie masz prawa i szanse na odszkodowanie!

Jakie odszkodowania we Francji wywalczyliśmy?

Wypadek drogowy w drodze do pracy

Poszkodowany miał wypadek komunikacyjny w drodze do pracy, jako pasażer busa. W samochód, którym się poruszał, uderzył inny pojazd, doszło do zderzenia czołowego. Pomimo, że poszkodowany miał zapięte pasy bezpieczeństwa, doznał poważnych obrażeń ciała, w tym złamania poprzecznego kręgów w obrębie kręgosłupa lędźwiowego oraz poważnych potłuczeń ciała. Ze względu na znaczne koszty pobytu, powrócił do Polski i tutaj kontynuował leczenie powypadkowe.

Dzięki pomocy adwokata we Francji, na którego obsługę się zdecydował, udało się uzyskać odszkodowanie w kwocie ponad 92 000 €, które obejmowało zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, ekspertyz medycznych, dojazdów, wydatki na lekarza doradcę oraz zwrot kosztów obsługi prawnej. Postępowanie odszkodowawcze, choć długotrwałe i obejmujące aż 4 ekspertyzy medyczne oraz postępowanie na drodze sądowej, pozwoliło uzyskać Poszkodowanemu rekompensatę wszystkich szkód i kosztów.

Uzyskane odszkodowanie:

Wypadek ze skutkiem śmiertalnym

Podczas jazdy doszło do zapłonu przyczepy. Ze względu na fakt, iż była załadowana zwierzętami, kierowca niezwłocznie podjął się akcji ratunkowej. Brak oświetlenia autostrady spowodował, że próbując ugasić pożar naczepy, został potrącony przez inny pojazd. Wskutek odniesionych obrażeń poszkodowany poniósł śmierć.

Po wypadku, rodzina Poszkodowanego z pomocą adwokata, rozpoczęły procedurę dochodzenia roszczeń, obejmujących nie tylko szkody moralne, ale także krzywdę małoletnich dzieci, jakie po śmierci ojca pozostały bez głównego źródła utrzymania.

Rodzina zmarłego, jako pracownika polskiej firmy, otrzymała świadczenia z ZUS oraz prawo do świadczeń rentowych. Jednak dzięki pomocy profesjonalnego pełnomocnika we Francji udało się uzyskać także zadośćuczynienie. Ubezpieczyciel, podnoszący przyczynienie się poszkodowanego do zdarzenia, obniżył świadczenie, wypłacając jedynie jego część. Konieczne stało się skierowanie sprawy na drogę sądową, gdzie udało się uzyskać łącznie ponad 500 000 €, w tym dla żony zmarłego za jej szkody moralne i majątkowe prawie 250 000 € oraz prawie 30 000 € dla każdego z dzieci. Zwrócono również koszty sądowe i zastępstwa procesowego w II instancjach.

Uzyskane odszkodowanie:

Odszkodowanie za traumę po wypadku

Poszkodowany w wyniku czołowego zderzenia z pojazdem sprawcy nie doznał poważniejszych obrażeń ciała, jako kierujący pojazdem ciężarowym. Jednak trauma powypadkowa spowodowana zdarzeniem oraz nagła wizja śmierci i osierocenia dzieci spowodowała u Poszkodowanego zespół stresu pourazowego. Konieczne stało się leczenie psychiatryczne po wypadku. Wskutek zdarzenia Poszkodowany stał się niezdolny do wykonywania swojej dotychczasowej pracy, czyli prowadzenia pojazdów ciężarowych na trasach międzynarodowych. Tym samym utracił możliwość zarobkowania.
Dzięki działaniom Adwokata nie tylko udało się uzyskać zadośćuczynienie po wypadku, ale także odszkodowanie za utracone dochody i korzyści w wysokości jego hipotetycznych zarobków aż do wieku emerytalnego.

Jak przebiega procedura dochodzenia odszkodowania we Francji?

Odpowiedzialność cywilna

Początkowy etap sprawy o odszkodowanie obejmuje pozyskanie niezbędnych dokumentów z policji, żandarmerii lub inspekcji pracy oraz liczną korespondencję z pracodawcą/ubezpieczycielem, w której przedstawiamy wszelkie możliwe dowody w sprawie oraz wstępne roszczenia.

Doprowadza do uznania odpowiedzialności za wypadek, która jest niezbędna, aby ubezpieczyciel zrealizował wypłatę. W przypadku wypadku przy pracy – odpowiedzialność zostaje uznana, kiedy udowodnimy winę albo zaniedbanie pracodawcy skutkujące doznaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu przez Poszkodowanego.

W przypadku wypadku drogowego – odpowiedzialność zostaje uznana po stwierdzeniu winy sprawcy. Potwierdza ją raport policyjny lub wyrok w sprawie karnej.

Zwrot kosztów i zaliczka na odszkodowanie

Po potwierdzeniu odpowiedzialności możemy wystąpić o wstępną wypłatę odszkodowania dla Klienta. Obejmuje ona przede wszystkim kwotę bezsporną zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu oraz zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i wyrównanie strat majątkowych.

Zaliczka na odszkodowanie nie jest ostateczną kwotą uznaną przez Ubezpieczyciela w sprawie. Dochodzenie adekwatnej kwoty wymaga zakończenia leczenia lub powołania ekspertyzy medycznej.

Dokumenty medyczne oraz dodatkowe badania

Zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej po wypadku jest bardzo ważne, gdyż pozwala szczegółowo określić doznany uszczerbek na zdrowiu. Ważne, aby Poszkodowany zbierał dokumenty i wyniki badań przez cały proces leczenia. Dokumenty są oceniane przez lekarzy specjalistów ze strony Ubezpieczyciela, którzy wykonują ekspertyzę medyczną. Aby zweryfikować stopień uszczerbku lub zawnioskować o dalsze badania lub ekspertyzy istnieje możliwość powołania niezależnej opinii medycznej, której koszty sporządzenia także może pokryć Ubezpieczyciel.

Zakończenie sprawy odszkodowawczej

Zakończenie sprawy jest możliwe, gdy leczenie Poszkodowanego zostało zakończone lub sytuacja zdrowotna jest ustabilizowana i nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Następuje wtedy ostateczna ocena doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałej niezdolności do pracy w przyszłości.

W przypadku zakończenia sprawy w drodze ugody obejmuje ona nie tylko zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu, ale również odszkodowanie związane ze stratą materialną (utracone dochody, zwrot kosztów lub pokrycie kosztów leczenia na przyszłość).  W przypadku, jeśli Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie lub propozycja ugody nie jest korzystna dla Poszkodowanego, istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Skonsultuj bezpłatnie swój przypadek

Umów się na bezpłatną 15-minutową konsultację z Doradcą Klienta, Martą Sordon i dowiedz się czy masz prawo do odszkodowania.

Zapewniamy:    Wykonane przez 4BSystems.pl